Samferdselsministeren: – Jeg har lyttet til Helgeland, men jeg har ikke lytta til alle ønskene