Samles til det alle første Helgelandstinget: - En stor dag for Helgeland

Alstahaug-ordfører Peter Talseth, Vefsn-ordfører Berit Hundåla og Brønnøy-ordfører Eilif Kristian Trælnes har store ambisjoner for Helgelandsrådet. Til helga arrangeres det første Helgelandstinget i Mosjøen. Bildet er fra en tidligere anledning.

Alstahaug-ordfører Peter Talseth, Vefsn-ordfører Berit Hundåla og Brønnøy-ordfører Eilif Kristian Trælnes har store ambisjoner for Helgelandsrådet. Til helga arrangeres det første Helgelandstinget i Mosjøen. Bildet er fra en tidligere anledning.

17. og 18. september samles om lag 80 politikere fra 12 kommuner til det aller første Helgelandstinget i Mosjøen.

DEL

(Helgelendingen) Helgelandsrådet ble opprettet etter kommunevalget i 2019. Navnet – Helgelandsrådet, er valgt slik at det virker samlende og fordi det er en naturlig utvikling av navnene til de to tidligere politiske rådene. Det formelle navnet skal fortsatt være «Helgeland interkommunalt politisk råd». Det skriver Helgelandsrådet i en pressemelding.

Helgelandsrådet skal være en politisk maktfaktor som samler og styrker Helgeland.

– For oss er det å utøve politikk et samfunnsoppdrag. Et oppdrag om å påvirke utviklingen i samfunnet, slik at alle som bor her har mulighet til å leve sine liv til fulle. Og for å kunne påvirke utviklingen, må vi søke innflytelse slik at vi er i posisjon til å ta beslutninger, sier leder for Helgelandsrådet, ordfører i Alstahaug, Peter Talseth.

Helgelandsrådet opplyser at de har definert tre overordnete mål:

  • Vi skal opptre samlende slik at vi kan utvikle og samle Helgeland til en slagkraftig region.
  • Vi skal aktivt jobbe for å drive fram samhold, kunnskap og forståelse for mulighetene i hele regionen.
  • Vi skal sette den politiske agendaen og gjennom den utøve vår rolle som pådriver og samfunnsaktør.

Til det aller første Helgelandstinget kommer ordførere, rådmenn og hele formannskapet fra alle de 12 kommunene som er med i Helgelandsrådet.

– Dette er en stor dag for Helgeland og er starten på en helt ny måte å samarbeide på, på tvers av kommunegrenser og politiske ståsteder, sier Talseth.

Helgelandsrådet

Helgelandstinget er den øverste politiske møteplassen for medlemmene i Helgelandsrådet. Rådet har som ambisjon å være en betydelig politisk maktfaktor. Helgelandsrådet er et interkommunalt politisk råd som eies av de 12 kommunene Alstahaug,Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Helgelandsrådet skal jobbe for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom dette bidra til å skape en felles identitet på Helgeland. Helgelandsrådet er også et resultat av at de tidligere Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd ble lagt ned.

Artikkeltags