Helgen 18.–20. mars har 15 deltakere fra flere land møttes på Suolovuopmi Fjellstue i Finnmark for å dele erfaringer og videreutvikle Peacepaintings viktige arbeid. Vi samlet både representanter fra styret, instruktører med lang erfaring, nye instruktører og andre som skal bli instruktører. Deltakerne kom fra Norge, Syria, Libanon og Østerrike. De fleste er bosatt i Nord-Norge.

Mandag ble det holdt maleverksted på barne- og ungdomsskolen i Masi. Tidligere i år og på slutten av 2021 har det vært holdt mange verksteder, både i Norge, Østerrike Frankrike, Russland og Iran.

Hilde Marie Thrana ved NTNU i Trondheim, har ledet forsking på metoden og effekten av verkstedene til Peacepainting. Resultatene, som er sterkt motiverende, ble lagt fram i helga.

– Det har vært en viktig og fin helg, det er nyttig å samles fysisk for å planlegge veien videre, sier grunnlegger og gründer Catrine Gangstø.

Ved å dele erfaringer, økes kunnskapen som igjen skal komme barn og unge til gode. Organisasjonen fortsetter å vokse. Peacepainting har gjennom 15 år arbeidet for likeverd, respekt og fred, på tvers av landegrenser, religioner og kulturer.

- Mange mennesker, også i Norge, føler på frykt og usikkerhet. Det er viktig å fortsette arbeidet for fred. Det starter inni det enkelte mennesket og gjennom gode møteplasser. – Med malerier, poesi og utstillinger lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er målet å løfte menneskers, og spesielt barns, stemmer opp i samfunnet, sier Gangstø.

Det er mange som har opplevd traumatiske opplevelser, eller bare gjennomgår en tøff periode i livet. Når man tar utgangspunkt i det ordløse språket og bruker farger og former aktivt i en kommunikasjonsprosess, utvides bevisstheten på en god og trygg måte uansett hvilken bakgrunn man har. Samtidig får deltakerne oppleve å være en del av noe mye større, gjennom fellesskapet på verkstedet og utstillingene etterpå. Å bli sett er viktig for alle mennesker.

Etter verkstedene samles maleriene og blir utstilt på steder der beslutninger tas, steder der mange mennesker kan se dem, så som flyplasser, rådhus, kulturhus og annet. Peacepainting har holdt 361 utstillinger i 19 land. Malerier har for eksempel vært utstilt på Statsministerens kontor, hos FN, på Nobels Fredssenter i Oslo og mange andre viktige steder.

Peacepainting-samlingen i Finnmark var gjennomført med tilskudd fra Samfunnsløftet til Sparebanken Nord-Norge. Vi vil takke dem for samarbeidet.

Dette er Peacepainting

Peacepainting er en ideell organisasjon med røtter i Bindal, Nordland. Organisasjonen ble opprettet i 2007 og har som formål å bruke kunst til å jobbe for likeverd og fred. Peacepainting arrangerer maleverksteder som gir barn og voksne en mulighet til å uttrykke seg gjennom det ordløse språk.

Gjennom disse kostnadsfrie maleverkstedene gir de en stemme til mennesker på tvers av land og kulturer. Deltakerne lager også en tittel og tekst som tilhører hvert maleri, og sammen blir deres uttrykk løftet fram gjennom utstillinger i samfunnet.

Peacepainting har hatt mange utstillinger oppigjennom årene, for eksempel på flyplasser, kafeer, politiske arenaer som departementer, FN, statsministerkontorer. Les mer på www.peacepainting.org og støtt arbeidet ved å følge dem på Facebook, Instagram og LinkedIn!