Ser seg nødt til å foreslå at Zahlgården gjøres om til dagsenter: – Dette vil kreve alternative sengeplasser for demenssyke

En måned før budsjettmøtet i Alstahaug kommune, har rådmann Børge Toft lagt fram et forslag til budsjett- og økonomiplan for perioden 2020–2023. Her er det ikke rom for et sykehjem.