- Det er hårreisende kutt som foreslås. Dersom studiet legges ned, så må vi finne noen andre å samarbeide med

Havbruksnæringa slår tilbake mot fylkesadministrasjonens forslag om å kutte i studietilbudet YSK-Marine.