– Etter en lang periode med strenge men nødvendige smitteverntiltak ser vi nå at både kommune, kunder og ansatte har et sterkt ønske om at hjulene forsiktig skal settes i bevegelse igjen. Mange aktører i byen er avhengige av at mennesker utenfra kommer til Sandnessjøen for å utføre oppdrag, og i det systemet utgjør hotell en viktig del av infrastrukturen, skriver hotellsjefen.

– Ut fra forventede besøkstall ville det på kort sikt vært økonomisk mest gunstig å holde stengt en stund til, men hotellet ønsker å bidra til at samfunnshjulene kommer igang igjen.

Foreløpig vil serveringstilbudet kun bestå av enkle løsninger for å ivareta overnattende gjester.

Tidspunkt for åpning av restaurant vil vurderes fortløpende på grunnlag av hvor mange overnattende gjester som finnes på hotellet og vurderingen av etterspørselen i lokalmarkedet.