Barna hadde storkost seg på sykehusbesøk og etterpå fikk de boller og noe godt å drikke som takk for oppmøtet. Besøket ble godt tatt i mot av både pasienter og de ansatte på sykehuset.