Disse navnene skal tilhøre ett eller noen av bildene: Birger Jåstad, Johan Borgos, Harry Bjerkeli. Vi tar gjerne imot innspill om hvilke bilder personene kan være på.