Styremøtet begynner klokken 08.30 og gjennomføres fysisk i Bodø.

Blant sakene som skal opp er to knyttet til Nye Helgelandssykehuset. Den første går på definisjon av begreper som hovedsykehus og det andre er økonomisk bærekraft, faglig strategisk utviklingsplan og tomtevalg.

Det er derimot ikke ventet at Helse Nord vil ta stilling til Tovåsen-spørsmålet før i neste styremøte. Torsdag skal Tovåsen først behandles av styret i Helgelandssykehuset.

Se hele sakslisten her.