Se styremøtet i Helgelandssykehuset

DEL

Onsdag ettermiddag er det styremøte i Helgelandssykehuset. Møtet begynner klokka 15.15 og skal etter planen være ferdig 17.15.

Møtet sendes direkte, og du kan følge dette ved å trykke på videoen i denne saken.

På sakslista står blant annet Nye Helgelandssykehuset og behandling av personopplysninger i Helgelandssykehuset.

Dette er sakslista:

Styresak 103 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 104 Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 28.10.2020

Styresak 104 Vedlegg 1 Styreprotokoll av 28.10.2020

Styresak 105 Virksomhetsrapport pr okt 2020

Styresak 106 Nye Helgelandssykehuset

Styresak 107 Internrevisjonsrapport 09-2020 Behandling av personopplysninger i Helgelandssykehuset

Styresak 107 Vedlegg 1 Internrevisjonsrapport 09-2020 Behandling av personopplysninger

Styresak 107 Vedlegg 2 Styresak Helse Nord 136-2020 Behandling av personopp. i sykehusforet. i Helse Nord

Styresak 107 Vedlegg 3 Plan for oppfølging av internrevisjon Helgelandssykehuset

Styresak 108 Referatsaker til styret

Styresak 108 Vedlegg 01 Helgelandssykehuset HF, Helge Emilsen 28.09.20

Styresak 108 Vedlegg 02 HSYK HF bør sette under administrasjon, Harald Nyberg 29.09.20

Styresak 108 Vedlegg 03 a Reaksjon fra arbeidstakere ved HSYK SSJ E.V. Morskogen 14.10.20

Styresak 108 Vedlegg 03 b Til styret i Helgelandssykehuset HF E.V.Morskogen 14.10.20

Styresak 108 Vedlegg 03 c Til styret i Helgelandssykehuset HF E.V.Morskogen 23.10.20

Styresak 108 Vedlegg 03 d Angående mail sendt 141020 E.V.Morskogen 29.10.20

Styresak 108 Vedlegg 03 e Klage på henv. til styret i HSYK ikke ble tatt med på styremøte E.V.M 281020 02.11.20

Styresak 108 Vedlegg 03 f Svar på spørsmål om styrebeh. og distrib. av henvendelse fra 14.10.20 02.11.20

Styresak 108 Vedlegg 03 g Svar på klage på henv. og andre henv. om saken E.V.Morskogen 04.11.20

Styresak 108 Vedlegg 03 h Til styret i Helgelandssykehuset HF E.V.Morskogen 13.11.20

Styresak 108 Vedlegg 04 Bekymringsm. vedr. kreftki. på Helgeland til helsem. B. Høie, T.Paulsen 18.10.20

Styresak 108 Vedlegg 05 Protokoll BU-møte 23.10.20

Styresak 108 Vedlegg 06 Brev til styret_tillegg H.N.Nilsen 26.10.20

Styresak 108 Vedlegg 07 Brev til styreformann og samtlige styremedlemmer i HSYK, Odd Arne Sandøy 27.10.20

Styresak 108 Vedlegg 08 Brev til styreformann og alle styremedlemmer, fra Magne Gunnarsen 271020

Styresak 108 Vedlegg 09 Helse Nord RHF presseprotokoll styremøte 28.10.20

Styresak 108 Vedlegg 10 Leserbrev-Hetsen mot Helgelandssykehuset Per Waage 12.11.20

Styresak 108 Vedlegg 11 a Nye Helgelandssykehuset, Vefsn kommune 12.11.20

Styresak 108 Vedlegg 11 b Svar på henvendelse om nye Helgelandssykehuset til Vefsn kommune 18.11.20

Styresak 108 Vedlegg 12 Brev til styreleder og styret Oppf. av bekymringsm. fra vernet. SSJ, T. Johansen 16.11.20

Styresak 109 Muntlig orientering fra AD

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken