Seks kommuner, NHO Nordland, Nordland LO og store næringslivsaktører ber Hareide om byggestart for flyplassen: - Oppstartsklart stimuleringstiltak etter koronakrisen