Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet og Rødt enige om samarbeid i Alstahaug

Artikkelen er over 2 år gammel

Det bekrefter partiene i en pressemelding mandag morgen. Se hele samarbeidsplatformen fra partiene nederst i saken.

Senterpartiets Peter Talseth tar ordførerrollen, mens Rødts Hanne Benedikte Wiig blir varaordfører.

– Det er klart at vi står overfor en krevende oppgave, men vi gleder oss til å ta fatt på den og det blir spennende. Jeg tror at sammensetningen vi nå har speiler det som folket har stemt på og det tror vi er viktig, sier den kommende ordføreren i Alstahaug, Peter Talseth, til iSandnessjøen.

Senterpartiet (12 mandater) og Rødt (5 mandater) ble de to største partiene i kommunen etter valget tidligere i september, og med 17 av 27 mandater vil samarbeidet få rent flertall i kommunestyret.

Les også

De fikk flest personstemmer og slengere i Alstahaug

– Du har tidligere sagt at du ønsker et så styringsdyktig flertall som mulig. Er det fordi du frykter at én mandats margin kan være for lite i løpet av fire år?

– Nå har vi mer enn én mandats klaring, og vel så det. Også går jeg ut ifra at samarbeidsplattformen, som vi har inngått i fellesskap, også skal kunne favne bredt i kommunestyret. Vi eller Rødt har ingen ambisjoner om å tvinge gjennom noen ting, og de andre partiene skal få være med å sette sitt preg på dette. Men når vi har et så bredt stemmetall bak oss i kommunestyret, så bringer det helt klart en trygghet.

16. oktober settes det nye kommunestyret og Talseth tar offisielt over rollen som ordfører.

– Jeg ser fram til å starte med det nye kommunestyret, treffe nye folk og få ny «input», avslutter Talseth.

Samarbeidsplattform mellom Alstahaug Sp og Rødt Alstahaug

Dette skal legge de overordnede føringer for politikken i Alstahaug kommune de neste fire åra:

Få drift- og investeringsbudsjett i balanse bl.a. for å sikre bygging av nytt sykehjem i kommunen. Det må både utarbeides et konkret forslag på en kortsiktig løsning, og et forslag med en langsiktig løsning som innebærer bygging av nytt sykehjem. I forbindelse med budsjettarbeid og økonomiplan, skal vi ha gjennomgang av kommunens totale drift for å kunne peke på områder for innsparing.

Vi vil arbeide for mer prosessorientert politisk involvering ved at politikerne dras inn i utviklingsprosesser innen de ulike sektorer. Utvalgsmodellen må gjennomgås bl.a. områdeutvalg og kommunikasjonsutvalg.

Utfordringene knyttet til natur- og klimakrise og nødvendighet av grønt skifte, skal ha fokus i våre vurderinger. Alstahaug som kystkommune må ha stor oppmerksomhet på dette feltet.

Vi vil arbeide for at hele kommunen tas i bruk. Dette omfatter blant annet 1. - 10. trinn på Søvik oppvekstsenter og Tjøtta oppvekstsenter, samt forutsigbare rammebetingelser for næringsutvikling i hele kommunen. Kommunens engasjement for næringsutvikling må få større bredde, eksempelvis havvind, marine næringer, landbrukssektor og f.eks biogassanlegg.

Behovet for samferdsel og kommunikasjon, både når det gjelder tilgjengelighet innad i kommunen og regionalt, må ivaretas og videreutvikles. Dette arbeidet omfatter alt fra flyruter til å videreutvikle arbeidet med sykkelstier i kommunen.

Alstahaug kommune med regionssenteret Sandnessjøen, må ha som en sentral oppgave å sikre regionens behov for utdanningstilbud både på videregående- / høgskolenivå, og et fullverdig spesialisthelsetilbud.

Arbeidet for å beholde statlige arbeidsplasser og få tilført nye, skal intensiveres. Kampen mot sentralisering og for desentraliserte offentlige arbeidsplasser blir et viktig arbeidsfelt.

Tiltak for å fremme bolyst skal gis økt oppmerksomhet, og må være rettet både mot fastboende og nytilflyttede. Arbeidet med integrering av innvandrere må bli en del av dette. Kommunen har stort behov for nye innbyggere og derfor må arbeidet med tilflytting av bl.a. flyktninger prioriteres. Økt tilrettelegging for sosial boligbygging for å sikre barnefamilier og andre med begrenset økonomi, muligheter til egen bolig.

Frivillige lag og foreninger gjør et stort arbeid, spesielt for barn og ungdom. Kommunen må være en aktiv medspiller og tilrettelegger for utvikling av oppvekstmiljø og kultur.

Tilgjengeligheten i den kommunale forvaltning skal forbedres og tilpasses innbyggernes ulike behov.

Peter Talseth, Sp, ordfører
Hanne Benedikte Wiig, Rødt, varaordfører

Kommentarer til denne saken