(Helgelendingen)

Sist fredag vedtok fylkesrådet innstilling til ny videregående studiestruktur i Nordland. Nok en gang bidrar fylkesrådet direkte til sentralisering og nedlegging av arbeidsplasser. Denne gangen går de også i konkurranse med private aktører som har drevet i nærmere 30 år.

Som kjent har Nesna de siste årene vært utsatt for sentraliseringstrollet i maktens korridorer. Først handlet det om utenlandsstudiene som Høgskolen i Nesna ikke fikk drive, til tross for høy faglig kvalitet, gode resultater og godkjent kvalitetssystem. Høgskolen i Oslo (senere Oslo Met) fikk derimot drive slike studier, til tross for underkjent kvalitetssystem. Deretter kom tvangsekteskapet med Universitetet i Nordland, som førte til det nye navnet Nord universitet. Etter tre år med fullstendig utarming av studietilbudene på Nesna og i Sandnessjøen, satte de inn nådestøtet våren 2019. Det er et sørgelig kapittel å lese hvordan regjeringen lot Nord universitet destruere en 100 år gammel utdanningsinstitusjon, mens de selv toet sine hender.

Fylkestinget i Nordland hadde en klar støtte til Nesna i sine vedtak, mens den utøvende makta ved fylkesrådsleder Tomas Norvoll, sa følgende: - Hvis styret vedtar disse nedleggelsene vil det svekke det generelle tilbudet på Helgeland. Jeg ser ikke at det satses tungt nok på oppbygging i universitetsbyen Mo i Rana. Min klare beskjed til styret er at de må satse bredere og mer langsiktig på Mo (kilde nfk.no).

Samtidig som innstillingen om nedlegging av Campus Nesna og Sandnessjøen kom, sa altså fylkesrådslederen at det er viktig å satse på Mo fremover. Fylkesrådslederens agenda var heller dårlig skjult, Mo skulle styrkes, og for det måtte Nesna og Sandnessjøen vike. Da hans egen hjemregion i Lofoten/Vesterålen sto overfor samme nedleggingsforslag nå i høst, var det ikke måte på hvor mye fylkesrådet kunne gå inn i dialog med Nord universitet for å berge tilbudet. Man er seg selv nærmest.

På Nesna har vi KVN videregående skole som huser om lag 30 kompetansearbeidsplasser. Skolen har drevet siden 1991 og er det eneste desentraliserte videregående skoletilbud på ytre Helgeland. På den ene siden er skolen et alternativ til de offentlige skolene, på den andre siden et supplement. Skolen er liten, og har aldri drevet med reell konkurranse opp mot andre skoler.Å drive en liten privat videregående skole med om lag 100 elever er vanskelig nok, å starte opp nye linjer er risikofylt, men noen ganger nødvendig. Nesna kommune har derfor støttet denne svært viktige arbeidsplassen med oppstarten av Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon, vel vitende om at fylket ikke har samme tilbud i regionen. Dette styrker mangfoldet i vgs-skoletilbudet på Helgeland, det er med på å desentralisere Helgeland, og det styrker sjansen for at KVN overlever også i fremtiden.

Nå vil ikke historien Nesna noe bra, så fylkesrådet sier takk for sist og vil nå opprette samme tilbudet ved Polarsirkelen videregående skole. Nordland fylkeskommune går altså i direkte konkurranse med en privat hjørnesteinsbedrift på Nesna. Fylkesrådet har gitt Nesna kommune 5 millioner til omstilling innen utdanning med den ene hånden, og i ytterste konsekvens så sabler de ned 30 arbeidsplasser med den andre.

Det blir kuttet i vgs-tilbudene på hele Helgeland, og her er Sør-Helgeland særlig rammet – fylkesrådet mener dette har med statlige overføringer å gjøre, og det er kanskje sant, men hvorfor rammer det ikke Bodø da? Å opprette et konkurrerende utdanningstilbud på Mo derimot, når det finnes på Nesna bare 6,5 mil unna, oppleves kun som en fylkeskommunal sabotasje. For fylket medfører dette bare utgifter og anstrengte naboforhold. Når de i samme åndedrag legger ned Medier og kommunikasjon ved Polarsirkelen og forsvarer opprettelsen av Informasjonsteknologi og medieproduksjon som en erstatning, virker det hele bare svært dårlig gjennomtenkt. Her kunne fylket ha spilt på lag med Nesna med å fortsette tilbudet med Medier og kommunikasjon på Mo, og latt KVN spesialisere seg på Informasjonsteknologi og medieproduksjon. To utdanninger som utfyller hverandre.

Hvem er det fylkesrådet egentlig arbeider for? Svaret virker å være enkelt, det handler om sentrale strøk i Nordland, og ellers der hvor rådets medlemmer måtte komme fra. Så enkelt er det.

Kurt-Are Einmo, varaordfører (Sp), Nesna