Kystgodsruta er en helårlig godsbåtrute på strekningen Bodø – Helgeland – Bodø med sørligste anløp Nesna. Dagens avtale om drift utløper 31.12.2023.

Fylket har laget forslag til rutetilbud for «Kystgodsrute Bodø-Helgeland-Bodø» fra 1. januar 2024. Sandnessjøen er ikke med på dette forslaget, og har også vært utelatt som anløpssted de siste årene.

Unntaket var noen uker med anløp i forbindelse med hurtigrutens nedstenging i forbindelse med pandemien.

Vil bli sørligste anløp

Alstahaug Næringsforening er invitert til å gi innspill, og etter at de har drøftet løsninger med sine medlemmer, har de kommet fram til at de ønsker at en framtidig Kystgodsrute Bodø-Helgeland-Bodø» må anløpe Sandnessjøen ukentlig.

– Det framheves fra medlemmer, nabokommuner, næringsdrivende, kunder og leverandører langs kysten at Kystgodsruta er en helt nødvendig transportrute som må anløpe Sandnessjøen som sørligste og sentralt trafikknutepunkt, fire dager pr. uke, står det i høringsuttalelsen fra Alstahaug Næringsforening.

Det er stor frykt for ytterligere hindringer og økte leveringskostnader ved endringer og reduksjon av varer som følger hurtigbåtrutene.

– Vare- og godsflyt til og fra kystkommunene er viktig, og det er viktig at Sandnessjøen i form av å være regionssenter befester sine leveranser fra lagre/grossister til kundene i nabokommunene. Leveringstid og priser er viktige konkurransefaktorer, står det i brevet fra næringsforeningen.

Mer på båt – mindre på bil

Alstahaug Næringsforening mener også at Kystgodsruta skal dekke tilbudet på hele Helgeland for å sikre bedre, og grønnere tjenester.

De mener det vil være bærekraftig å benytte sjøtransporten framfor at alle tjeneste- og servicebedrifter kjører ut varer i egne biler med større omlastinger i både Nesna og i Stokkvågen.

Sjømat fra nordområdene framheves som en betydelig ressurs med behov for frakt fra mottakene i øykommunene og til Sandnessjøen med industriell videreforedling og -salg ifra Leirfjord.

– Det er svært ønsket at slike transportbehov skal følge rutegående transport fra mottakene, og slike volum vil sikre grunnlaget for tilbudene og gir bedre tjenester for øvrige transportbehov. Det er betydelig potensial i sjømat og eksport ifra Sandnessjøen havn og til markedene via samhandling sjøgående transport fra bl.a. Mosjøen, står det i høringsuttalelsen fra Alstahaug Næringsforening.