Skal drøfte oppfølging av varslersakene – kommer til å lukke dørene

Tirsdag møtes styret i Helgelandssykehuset i Bodø.

DEL

(Helgelendingen) Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir i Helgelandssykehuset skal tirsdag informere styret om den videre oppfølgingen av varslersakene som skapte stor uro i helseforetaket i fjor.

I sakspapirene kommer det fram at en generell gjennomgang av saken vil bli gjort i åpent styremøte, mens en muntlig og noe mer detaljert orientering, samt svar på styrets eventuelle spørsmål gjøres ved at møte lukkes. Dette med begrunnelse i taushetsplikt. Møtet vil åpnes igjen før et vedtak fattes i saken.

Styret vil også blant annet få en orientering om status og plan for arbeidet med Nye Helgelandssykehuset, og få en orientering om dialogmøtet som ble arrangert i Korgen den 10. juni, med ordførere og rådmenn fra Alstahaug, Rana og Vefsn. Der deltok også styreleder Arne Benjaminsen og Andrine Solli Oppegaard via Skype.

Gunnlaugsdóttir skal også gi styret en orientering om status og videre plan for tilsetting av Prosjektdirektør utvikling – Nye Helgelandssykehuset, som hadde søknadsfrist mandag 15. juni.

Artikkeltags