Styret i Ap om nøktern budsjettering og ordfører Ivan Hauglands forhold til fakta.

I to innlegg har styret i Ap og ordfører Ivan Haugland skrytt av sin evne til økonomistyring.

Resultatet av det det Ap kaller “nøktern budsjettering” ble i siste kommunestyre av kommunedirektøren beskrevet som betydelig overforbruk på kostnadssiden de siste år, betydelig mer i 2022 enn i 2021. Hadde det ikke vært for uventet integreringstilskudd, ville vi vært betydelig på minussiden i resultat. Altså ikke god styring, men resultat av en tragisk krig.

Ordfører Ivan Haugland påstår hardnakket at Ap har foreslått betydelig mindre i bruk av kommunens sparepenger enn Senterpartiet. Han kritiserer Senterpartiet for å ha foreslått å bruke 10 mill kroner av disposisjonsfondet i økonomiplanperioden. Da regner han ikke med Ap’s forslag og flertallsvedtak sammen med Frp og SV om 10 mill kroner til Arven.

Ved å gjøre vedtak er 10 mill kroner bundet og pengene er vedtatt utbetalt i 2023 og 2024. Da er det en bløff å ikke ta med denne disposisjonen når vi beskriver kommunens forpliktelser i forhold til disposisjonsfondet.

Ivan Haugland argumenterer slik at Ap’s forslag om bruk av disposisjonsfond liksom ikke skal telles med, mens Senterpartiets forslag skal være med i regnestykket.

Og Ivan Haugland skal liksom belære Trine Fagervik om økonomistyring?