Tirsdag skal et samlet næringsliv på Helgeland vise studenter i Trondheim at karrieremulighetene florerer i regionen. Arrangementet «Helgelandstreff» arrangeres av Kunnskapsparken Helgeland under prosjektet Heile Helgeland, i samarbeid med næringsselskapene Rana Utvikling og Mosjøen og Omegn Næringsselskap.

Disse aktørene jobber aktivt sammen for å styrke rekrutteringen til regionen. Den forventede utviklingen på Helgeland de neste årene vil skape enda flere arbeidsplasser i verdensklasse, og det er behov for flere nyutdannede innenfor mange fagretninger.

Nye tilflyttere

– Slike arrangementer er viktige for å holde kontakten med utflytta helgelendinger og komme i kontakt med potensielle nye tilflyttere. Det er mye som skjer framover, og historisk har næringslivet på Helgeland vært for lite synlige ovenfor studenter, sier Olav Karlsen som er prosjektleder i Mosjøen og Omegn Næringsselskap.

Helgelandstreffet arrangeres både i Trondheim og Tromsø i høst. I første omgang drar det lokale næringslivet til Trondheim. Gjennom arrangementet vil studenter og publikum få muligheten til å knytte direkte kontakt med flere av de store arbeidsgiverne vi har i regionen.

Til Trondheim kommer Alcoa Mosjøen, Celsa Armeringsstål, Helgeland Kraft, Norconsult, Brønnøysundregistrene, Mo Industripark, Skatteetaten, Helgelandssykehuset, Trainee Helgeland, samt Rana og Alstahaug kommune.

Viser mangfoldet

– Kunnskapsparken Helgeland har over mange år deltatt på karrieredager og lagt til rette for møteplasser for studenter og næringslivet på Helgeland. Vi erfarer at det har en stor verdi når flere aktører går sammen om å vise fram mangfoldet av muligheter som finnes i vår region, sier Åsta Halse fra Kunnskapsparken Helgeland.

Helgelandstreffet er åpent for alle, både studenter, nyutdannede, eller de som rett og slett bare er nysgjerrig på karrieremulighetene på Helgeland.

– Når vi møter studenter rundt omkring i landet blir de ofte positivt overrasket over alle de spennende jobb- og karrieremulighetene som finnes. For å tiltrekke flere er det viktig å synliggjøre at det er mange større satsinger og etableringer på gang – og at Helgeland har et variert arbeidsliv som er i vekst, sier Iselin Breirem som er prosjektleder i Rana Utvikling.