Skjebnedag for Helgelandssykehuset

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Helgelendingen) Tirsdag trakk Paul Birger Torgnes seg fra styret i Helgelandssykehuset i protest mot den behandlingen styrevedtaket om framtidas sykehusstruktur på Helgeland har fått. Onsdag skal styret i Helse Nord si sin mening om ny sykehusstruktur på Helgeland. Selv om helseminister Bent Høie er den som har det siste ordet i strukturspørsmålet, vil Helse Nord-styrets vedtak veie tungt. Mye vil overraske oss dersom ikke vedtaket i styret i Helgelandssykehuset legges til grunn for deres beslutning. Noe annet vil være en parodi.

For hva skulle ellers styret i Helgelandssykehuset befatte seg med om ikke deres beslutninger vektlegges tungt? Både Nordland fylkeskommune og Helse Nord-direktør Lars Vorland har knapt lyttet til styret i Helgelandssykehuset og reflektert over deres vedtak. Det er styret som sitter nærmest og som vi tror best vet hva som er riktig for Helgeland. Derfor er det ingen overraskelse at Paul Birger Torgnes nå velger å trekke seg fra styret i Helgelandssykehuset med umiddelbart virkning.

Han finner seg rett og slett ikke i å bli parkert på sidelinja. Da kan han like gjerne tre ut av styret.

Over mange år er gjennomført en rekke utredninger om hva som er den beste sykehusstrukturen for Helgeland. Konklusjonene spriker og hvilken løsning som er den beste for hele regionen har ingen fasitløsning. Det er likevel all grunn til å merke seg hva et samlet fagmiljø har uttalt, hva 12 kommuner sør for Korgfjellet mener, hvilken mening brukerutvalget i Helgelandssykehuset har gitt uttrykk for og hva styret i Helgelandssykehuset selv har vedtatt.

Fellesnevneren for alle disse er at ett sykehus sør for Korgfjellet er den beste løsningen dersom hensynet til pasienter og fagmiljø teller mest. Begrunnelsen fra fagfolkene er at Helgelandssykehuset er et lite sykehus. Å dele et allerede lite fagmiljø vil kunne innebære tjenestene sykehuset skal levere ikke holder den kvaliteten omgivelsene forventer. Faren for at folk som har behov for sykehushjelp blir kasteballer i et skjørt system vil også innebære usikkerhet både for pasienter og pårørende.

Ordførerne i de 12 kommunene poengterer at alle innbyggerne på Helgeland skal få et best mulig tilbud innen akseptabel reisetid, og at de får nødvendig og riktig behandling når de kommer fram.

Det samme sier brukerutvalget i Helgelandssykehuset.

En tosykehusmodell, som Helse Nord-direktør Lars Vorland går inn for, vil etter vår mening svekke et allerede skjørt fagmiljø, ikke minst fordi det vanskeliggjør samarbeid på tvers av spesialiteter. I tillegg vil en slik modell legge et godt grunnlag for at sykehuskampen på Helgeland fortsetter. Ingen er tjent med det. Det er splittelse nok som det er. Tiden er inne for å gå videre, og da er ett felles sykehus sentralt på Helgeland den beste modellen. Løsningen Vorland anbefaler er stort sett ikke annet enn at sykehus i Mosjøen legges ned. Etter vårt skjønn er ikke det å bygge framtidas spesialisthelsetjeneste på Helgeland. Det samme kan man si om de økonomiske betraktningene rundt å klatte på gamle bygninger eller bygge helt nytt - et tema som ble grundig belyst under Helse Nords styreseminar om saken. Det påpeker også Paul Birger Torgnes i sin begrunnelse for å trekke seg fra styret.

Både i debatter og i utredninger er rekruttering tillagt stor vekt. Det er også delte meninger om den såkalte ressursgruppas konklusjoner som ble lagt fram for et års tid siden. Vi tror neppe et stort fagmiljø hadde gått inn for ett felles sykehus sør for Korgfjellet om de hadde vært overbevist om at en slik løsning hadde ødelagt for rekrutteringen. Vi frykter også at en løsning lik den Lars Vorland har foreslått, vil innebære en betydelig pasientflukt sørover. Det vil igjen svekke både Nordlandssykehuset i Bodø og ikke minst UNN i Tromsø.

Vårt håp er at styret i Helse Nord har styrke til å ta en selvstendig beslutning og går inn for en samlende og helhetlig løsning for hele regionen. Det vil i så fall innebære ett sykehus sentralt plassert på Helgeland sør for Korgfjellet med distriktsmedisinske senter i Brønnøysund og Mo i Rana, i tråd med vedtaket i styret i Helgelandssykehuset. Noe annet vil lett føre til at flertallet i styret velger å gå ut, og kaoset er komplett. Svaret får vi under onsdagens styremøte i Helse Nord.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken