- Når fusjonsplattformen ikke gjelder, gjelder ikke fusjonen da?

Av