Skrev ut falske resepter for å skaffe seg store mengder narkotiske tabletter