Gå til sidens hovedinnhold

Skroter Tovåsen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Helgelendingen)

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir anbefaler styret i Helgelandssykehuset å skrote Tovåsen som tomtealternativ for et nytt hovedsykehus på Helgeland. Skrotingen kommer etter en ny vurdering av Tovåsen, en såkalt dokumentgjennomgang. Anbefalingen er ikke overraskende. Det som overrasker er at ambisjonene for det nye hovedsykehuset er redusert fra et ambisiøst mål om et lokalsykehustilbud helt i norgestoppen, til flikking på gammel bygningsmasse i det mest befolkningssvake området i regionen.

Det er konsulentselskapet Sweco som på oppdrag av Helgelandssykehuset har foretatt dokumentgjennomgangen. Avhengig av resultatet, var intensjonen i styrevedtaket i juni å skaffe seg et bedre grunnlag for å vurdere om Tovåsen skal være med i den videre tomteutredningen.

Det var også Sweco som utarbeidet rapporten som var grunnlaget for at Tovåsen ikke ble tatt med som aktuelt lokaliseringssted i forrige runde. Da ble ny tomt ved Rishatten og renovering av den gamle bygningsmassen i Sandnessjøen løftet fram som de beste alternativene. Både prosjektledelsen og Sykehusbygg stilte i styremøtet i juni spørsmål ved den økonomiske bæreevnen til et nybygg. Alternativet, flikking på gamme bygningsmasse, ble løftet fram som de mest realistiske alternativet i et økonomisk perspektiv. Det er altså de samme som skrotet Tovåsen i forrige runde som nå har gjort en ny vurdering. At resultatet skulle bli et annet er nærmest usannsynlig. Da måtte i så fall konsulentene gått tilbake på egne konklusjoner. Erfaringsmessig sitter de svært langt inne.

Det bærer vurderingene i saksframlegget til sykehusdirektøren også preg av. Det er stort sett fokusert på de negative faktorene som hefter ved Tovåsen. Ikke minst løftes Nordland fylkeskommunes høringssvar fram, og der de påpeker at en lokalisering av et nytt sykehus i Tovåsen ikke er i tråd med fylkets strategi for by- og tettstedsutvikling. En meningsløs strategi der man ikke evner å se den mulighetene man nå har for å utvikle to byer, smelte sammen fagmiljøene i Mosjøen og Sandnessjøen og sikre et flertall av pasientene kortere reisevei med effektive transportmidler.

Styret i Helgelandssykehuset skal behandle saken i sitt møte torsdag. Det er ingen ting som tyder på at de vil gå mot sykehusdirektørens innstilling og ta inn Tovåsen i det videre arbeidet. Til det har styremedlemmene hver i sær og til sammen ikke kraft nok. De har kastet kortene og bærer i større grad preg av å opptre som et slags forretningsministerium uten egne meninger. Samtidig er det disse som skal forme morgensdagens spesialisthelsetjeneste i våre region. Det er også lite som tyder på at Helse Nord vil ta inn Tovåsen når de skal diskutere saken i et ekstraordinært styremøte i oktober.

Helgelandssykehuset og Helse Nord sitt store mål, og ikke minst store mulighet, til å bygge et moderne og framtidsrettet Helgelandssykehus, frykter vi vil ramle sammen som et korthus etter de kommende styremøtene. Årsaken er at de som har fått tilliten og påtatt seg lederansvar, enten det er styrer eller direktører, ikke evner å lytte og å reflektere. Det er på alle måter ille. Og aller verst er det for pasientene.

Kommentarer til denne saken