Skuffet over Avinor: – Jeg har en klar forventning om at regjeringen følger dette opp