Gå til sidens hovedinnhold

Skuffet over politikerne: – Dette eksperimentet har vi ikke råd til, vi må ha en god løsning nå!

Artikkelen er over 2 år gammel

– Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har vært spente på dagens innstilling i utdanningskomiteen. Vi er skuffet over at politikerne ikke tar ansvar for at det skal være kvalifiserte lærere og sykepleiere i hele landet, og at vi alle skal ha god tilgang på høyere utdanning, sier styremedlem i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, Lillian Mehus i en pressemelding.

Tirsdag 5. november ble innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen kjent. Regjerningspartiene i komiteen sa nei til SVs representantforslag for å hindre nedlegging av studiested Nesna. Den 12. november skal saken behandles i Stortinget.

Trykk her for å lese hele innstillingen.

Videre i pressemeldingen skriver Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland dette:

Vi krever at det fortsatt skal utdannes lærere, barnehagelærere og sykepleiere på Campus Nesna og i Sandnessjøen. Det solide fagmiljøet vi har her må bevares! Helgeland trenger det. En region med høy verdiskapning og 80.000 innbyggere må ikke få svekket tilgangen på grunnleggende tilbud som kvalifiserte lærere og helsepersonell.

Campus Nesna har hatt den største veksten i antall søkere og har blant landets mest fornøyde studenter. Dette er fordi Nesna har en lang tradisjon og kultur for høyere utdanning, det er tilpasset og skreddersydd for å utdanne helgelendinger. Det er i tillegg topp moderne bygg med alle fasiliteter og spesialrom lærerutdanningen trenger. De alternative planene Nord universitet har er ikke bra nok, og tilbudet på Helgeland vil bli kraftig svekket. Fagmiljøet skal til Bodø og det skal også all undervisning i spesialrom. Det vil si at over halvparten av grunnskolelærerutdanningen vil foregå i Bodø. Det er altså ikke reelt sett snakk om lærerutdanning på Helgeland. Her vil vi stå igjen med smuler, og det aksepterer vi ikke! Løftebruddene fra Nord universitet har svekket universitetets troverdighet i hele regionen.

Grøvan (KRF) mener Nord universitet ivaretar det regionale ansvaret for å utdanne lærere og sykepleiere til Helgelandskysten, det mener vi er grundig dokumentert at de ikke gjør.

Nesna og Helgeland kan ikke være et offer for strukturendringene før debatten er tatt. Dette er en nasjonal sak, og det som skjer på Helgeland nå vil sette presedens for høyere utdanning i resten av landet.

Det er viktig for oss at fusjonsplattformen blir oppfylt. Politikerne må ikke finne seg i avtalebrudd og villedende informasjon. Endringene som planlegges vil svekke en hel region. Vi trenger styrking og videreutvikling ikke rasering.

Vi vil takke alle politikerne og partiene som har vært med å løfte fram saken, og takk til de i utdanningskomiteen som har vært med på å stille kritiske spørsmål. Vi er glade for at flere partier jobber med å ta saken opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, der mener vi saken hører hjemme.

Vi vil også minne om at 70 prosent av Nordlands befolkning mener at vedtaket til Nord Universitet er feil. Et samlet regionråd og et enstemmig fylkesting mener at Nesna og Sandnessjøen må bestå.

Nå må de sentrale politikerne lytte til folket og politikerne i regionen. Dette er viktig ikke minst for tilliten til det norske demokrati og statlig virksomhet. Utdanningsinstitusjonen som er bygd opp over hundre år, kan altfor fort rives ned. Dette eksperimentet har vi ikke råd til, vi må ha en god løsning nå!

Vi i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland er enige i at vedtaket om nedleggelse av studietilbudene på Nesna og i Sandnessjøen var feil, og vi erfarer stadig tydeligere at Nord universitet ikke bare mangler vilje til å satse på Helgeland, men også evne. Vi har i den siste tiden sett flere eksempler på at departementet bryter inn i universitetsstyrers autonomi, noe det også er hjemmel for i både UH-lova og strukturreformen. Et universitet som verken vil eller kan ta vare på sitt samfunnsoppdrag er ikke ønsket som aktør for høyere utdanning på Helgeland. Om Nord universitet ikke skal avkreves å følge det samfunnsoppdraget de er gitt, så må dette åpne for at andre aktører må få komme inn og overta samfunnsoppdraget.

Vi håper at de som mener at dette er feil og at avtaler ikke skal brytes, at store strukturendringer trenger konsekvensutredning og at vi må ha like muligheter i hele Norge, tør å stemme for det, også i regjeringspartiene. Vi ber hele Stortinget stemme for at Helgeland skal få tilgang på kvalifiserte lærere og sykepleiere gjennom lærerutdanning på Campus Nesna og Sykepleierutdanning i Sandnessjøen.

Vi kjemper kampen videre!

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Ved styremedlem Lillian Mehus

Kommentarer til denne saken