Gå til sidens hovedinnhold

Slik brøyter kommunen i vinter

Artikkelen er over 2 år gammel

Alstahaug kommunes brøyteberedskap starter med to helgevakter fra den 6. desember 2019. Fra 19. desember 2019 begynner full ukeberedskap som varer i 12 uker fram til 12. mars 2020. Fra 13. mars 2019 avsluttes sesongen med 4 helgevakter (fredag ettermiddag til mandag morgen).

Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Parkerte kjøretøy. Parkerte biler, tilhengere og annet langs veiene et stort problem for brøytemannskapene. Pga dårlig framkommelighet kan det i verste fall resultere i at enkelte gater ikke blir brøytet. Vi henstiller derfor publikum til å hensette bilene på en slik måte at de ikke er til hinder for bl.a. snøbrøyting, brann og ambulanse.

Med hjemmel i Veitrafikklovens §37 kan kjøretøy som er parkert slik at de er til hinder for trafikken og/eller snøbrøyting, bli fjernet. Dette kan skje uten forvarsel.

Utdrag fra politivedtekter for Alstahaug kommune, stadfestet i Politidirektoratet 23.7.2007:

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted § 15. Fortau mv. Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av fortau og rennestein i samsvar med lokal sedvane og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. Bestemmelsen i første ledd gjelder innenfor regulert område i Sandnessjøen.

§ 16. Snøfall og takras. Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø og is fra takras skal straks fjernes. Snø og is må ikke kastes ut i kjørebanen, legges i rennesteinen eller på annet offentlig sted. Det må heller ikke lagres snø og is i veier og gatekryss.

§ 17. Strøplikt. Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor regulert område i Sandnessjøen plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Kommentarer til denne saken