Slik svarer sykehusledelsen på kritikken mot tarmkreftkirurgien: – Rapporten viser at vi ikke har vært gode nok

Ledelsen ved Helgelandssykehuset ønsket ikke å la seg intervjue på telefon onsdag, og ba i stedet om å få spørsmål tilsendt på e-post.