Alstahaug kommune

Alle grunnskolene i Alstahaug har oppstart mandag 19. august. Klokkeslett for de forskjellige trinnene og skolene finner du under.

Bjarnetjønna skole (5-7. trinn): Klokken 08.30-11.00. Oppmøte foran hovedinngangen.

Sandnes barneskole (1-4. trinn): 2–4. trinn klokken 08.30-11.00. 1. trinn klokken 09.00-11.00. Oppmøte i skolegården.

Søvik oppvekstsenter (1-10. trinn): Klokken 08.00-10.30. Oppmøte ved Dyrhaugscenen.

Ura skole (1-4. trinn): Klokken 08.30-11.00. Oppmøte i skolegården på baksiden mot skogen.

Sandnessjøen ungdomsskole (8-10. trinn): Klokken 08.30-11.00. Oppmøte i skolegården.

Tjøtta oppvekstsenter (1-7. trinn): Klokken 08.20-10.30.

Leirfjord kommune

I likhet med Alstahaug kommune starter alle grunnskolene i Leirfjord på mandag den 19. august.

Leirfjord barne- og ungdomsskole (1-10. trinn): Klokken 08.30. 1–7. trinn møter utenfor på barneskolesiden, mens 8–10. trinn møter på andre siden av skilleskuret.

Ulvang oppvekstsenter (1-7. trinn): Klokken 08:30.

Tverlandet oppvekstsenter (1-7. trinn): Klokken 08:00.

Informasjonen er hentet fra Alstahaug kommune sine hjemmesider, samt over telefonsamtaler med de forskjellige rektorene i Leirfjord kommune. Med forbehold om feil.

Sandnessjøen videregående skole

Her begynner også elevene mandag 19. august. Vg1 møter klokken 08.30, mens Vg2 og Vg3 møter klokken 10.00. Oppmøte skjer i skolens kantine. Skoledagen er over 14.50. Skoledagene starter ellers klokken 08.40.