Svartmaleren

Det er interessant å lese hvordan ordføreren i Leirfjord i ren desperasjon prøver å så tvil om både listekandidater og politikken til andre partier på oppløpssiden.

Sannheten er vel at det ikke er Senterpartiet selv som inviterte til den store debatten om ordførerkandidatens egnethet? Gjennom flere avisinnlegg har Arbeiderpartiets ordfører og ordførerkandidat iherdig prøvd å reise tvil om undertegnedes motivasjon for å jobbe for Leirfjord. Ved å så tvil om engasjementet er reelt og at kandidaten ikke er verdig å delta dersom man ikke kommer hjem og opptrer konstruktivt i opposisjon, så sier man samtidig at laget ikke betyr noe. At lista på 23 kandidater ikke er verd noe uten toppkandidaten. Saken er at blant alle kandidatene på lista stiller jeg som ordførerkandidat. Bakgrunnen for personfokuset som da har dukket opp er jo nemlig Arbeiderpartiets iver etter å svartmale undertegnedes egnethet.

Partiet, og jeg som ordførerkandidat, har hatt behov for å presentere meg og hva jeg som leder kan bidra med. Som ordfører er du ordfører for HELE kommunestyret, også for de partiene som er i opposisjon. Som ordfører bør du bruke HELE kommunestyret konstruktivt for for å utvikle de beste politiske handlingene - i fellesskap.

Ordfører, jeg kan forsikre deg om at jeg kjenner til Arven! OG jeg kan forsikre deg om at jeg allerede snakker med de jeg kan om prosjektet. Jeg har jevnlig kontakt med Arven, jeg har hatt med stortingsrepresentanter og regjeringsapparat i Forslandsdalen og fått presentasjoner av Arven, jeg har initiert møter på Stortinget for Arven. Jeg fremsnakker Arven når jeg har mulighet, for prosjektet er fantastisk og har potensielt store ringvirkninger. Jeg har derimot ikke blitt kontakta av politisk ledelse i eierkommunen disse to årene jeg har vært i regjeringsapparatet, hverken med budsjettinnspill, møtehenvendelser eller invitasjoner når ordføreren har vært i møter sentralt om dette spennende prosjektet.