(Helgelendingen)

Ordfører i Rana, Geir Waage, har sendt et brev til Helse Nord i forkant av onsdagens styremøte.

Kjære styremedlemmer i Helse Nord!

I morgen 18. desember skal dere fatte et viktig vedtak som har stor betydning for pasienter, helsepersonell, befolkningen og nærings- og samfunnsutvikling i hele Helgelandsregionen. Som ordfører i Rana ønsker jeg å bidra med noen få, overordnende innspill til dere.

Jeg vil starte med å si at den som skal forstå Helgeland må interessere seg for geografi. Var vi et eget fylke, ville vi vært det 8. største i Norge. Vi er kyst og vi er innland. Vi er fastland og vi er øyer. Befolkningen er delt i to om lag to like store deler i nord og i sør av regionen.

Å velge ett sykehus i en slik sammensatt region, et Norge i miniatyr, ville være uheldig for pasientene. Avstandene blir rett og slett for store.

Det kunne selvsagt vært fristende for oss å følge ressursgruppens råd. De anbefalte ett sykehus lokalisert i Mo i Rana, primært fordi det er best i forhold til rekruttering. En slik løsning ville naturligvis gledet våre innbyggere.

Men som største by på Helgeland, har vi en oppgave i å hensynta hele regionen, ikke bare oss selv. Derfor har Rana kommune gjennom denne prosessen argumentert for to sykehus. Ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen. Det er det som skal til for å gode og likeverdige tjenester til alle som trenger det i regionen.

Dette synet ga jeg uttrykk for da 10.000 mennesker lørdag 31. november sto utenfor sykehuset i Rana. De var dypt bekymret for at synet til flertallet i Helgelandssykehusets styre skulle nå fram: At Nord-Norges tredje største by, med en av landets største industriklynger, skulle oppleve å miste sykehuset.

Vi er glade for at få andre deler det synet. Den nevnte ressursgruppen mener det skal være sykehus i Rana. Direktøren for Helgelandssykehuset mener det samme. Fylkesrådet og Fylkestinget i Nordland er tydelig på at det skal være sykehus i Rana.

Og med saksframlegg 137-2019 ser vi at også administrasjonen ved administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord har argumentert i samme retning. Jeg vil berømme det samlende og faglig gode konsept Vorland har landet på. Det framstår som solid, helsefaglig forsvarlig og økonomisk bærekraftig.

Å organisere sykehusene som ett sykehus – med to lokasjoner (Rana og Sandnessjøen) – vil styrke den faglige samhandling og på lang sikt bygge ned de konfliktlinjer vi altfor lenge har sett i sykehussaken. Med direktørens saksframlegg er fundamentet lagt for en god løsning. Som ordfører i regionens største by – som i utgangspunktet hadde sett at det store akuttsykehuset skal ligge her – vil jeg støtte direktørens modell.

Vi vil samtidig på det sterkeste anmode styret om ikke å gjennomføre ytterligere funksjonsdelinger nå. Det må tillegge fasen etter dette vedtaket. En dreining av direktørens saksframlegg – i den ene eller andre retning – vil kunne skyte ned den eneste løsningen som jeg tror på sikt kan samle regionen.

Med disse innspill vil jeg ønske deg og resten av styret lykke til med styremøtet. Det gjør jeg fordi jeg vil i uttrykk for hvor viktig styresak 137 – Helgelandssykehuset 2025 – er for pasienter, helsepersonell, befolkningen og nærings- og samfunnsutviklingen i hele regionen.

Lange og krevende prosesser må til slutt landes. Vi er der nå. Endelig skal det gjøres veivalg for hvordan befolkningen på Helgeland skal sikres gode og likeverdige helsetjenester, står det i brevet.