Stor bridgesuksess etter skolebridge i fjor - 1600 ble kurset

Av

I fjor startet bridgeklubbene på Helgeland et rekrutteringsprosjekt som ga suksess.