Ordningen er en del av Statskogs arbeid for å tilrettelegge for bærekraftig friluftsliv i Norge. De prosjektene som velges ut får et bidrag på fem eller ti tusen kroner.

- Det er inspirerende å se hvor mye som kan skapes med litt penger og mye frivillig innsats, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad. Ordningen ble opprettet i 2017 og har bidratt med nær fem millioner kroner fordelt på om lag 700 prosjekt og aktiviteter.

Leirfjord kommune får et bidrag på fem tusen kroner fra Statskog til bålplass.

Kommunen ønsker å legge bedre til rette for både turgåere og de skoleklassene som er på årlig overnattingstur på det kulturhistoriske Fotefar mot nord-anlegget på Bruneset. I samarbeid med Brunesets venner vil kommunen lage en hyggelig bålplass med bord og benker, samt restaurere den historiske vannkilden med grunnvann. Bålplassen skal ligge midt i skogen, rett ved fjæra og med gamle kulturminner og et tysk kystfort rett i nærheten. Området er spennende og lett tilgjengelig for både barn og eldre.