Gå til sidens hovedinnhold

«Stenger for å gi de fødende bedre kvalitet?»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stenger for å gi de fødende bedre kvalitet?

Helgelandssykehuset informerer om at de igjen skal sommerstenge sine to fødeavdelinger, i en stafettordning der den ene avdelingen er stengt 4 uker sammenhengende mens den andre er åpen, og deretter motsatt, noe som gir et endret tilbud i til sammen 8 uker. Foretakets begrunnelse er at tiltaket «sikrer befolkningen et kvalitetsmessig godt tilbud også i sommermånedene».

Bunadsgeriljaen er sterk motstander av denne ordningen, og vi mistenker at dette kun handler om penger. Det blir nemlig ikke mer kvalitet for den fødende av å bli fastspent i en ambulanse for å fraktes unødvendige mil sørover eller nordover for å føde, ofte etter at man først har vært i både bil og båt. Kvalitet for den fødende handler om trygghet og forutsigbarhet, og nærhet til sin fødeavdeling når livets mest kritiske jobb skal gjøres. Vi etterspør derfor svar fra adm.dir. i Helgelandssykehuset på følgende spørsmål:

1. Hva er det som gjør at man i 2021 velger å sommerstenge, når man i 2020 valgte å holde åpent på grunn av pandemien? Hvilken beredskap har Helgelandssykehuset hvis den eneste åpne fødeavdelinga må stenges ned på grunn av Covid-smitte? På vei inn i den tredje smittebølgen for Covid vil altså foretaket samle de fødende tettere enn vanlig, fra alle Helgelandskommunene, på en fødeavdeling. Dette oppleves merkelig når vi i dag unngår reiser mellom kommuner, og vi heller ikke vet på hvilket nivå vi er i pandemien når vi kommer til juni.

2. Kan foretaket beskrive hvilken følgetjeneste som reelt er tilgjengelig for fødende på Helgeland i sommer, og hvilken følgetjeneste man ser for seg resten av året? For det første; organisert følgetjeneste fins ikke på Helgeland resten av året. På grunn av store avstander er det mange på Helgeland som allerede i dag har rett til å bli fulgt av en jordmor når de transporteres til nærmeste fødeavdeling. Men dette tilbudet gis i dag bare hvis fødeavdelinga har mulighet til å avse en jordmor akkurat der og da. Denne kvalitetsbristen har vi på tross av at helseministeren har instruert foretakene til å ordne opp i dette. Ved sommerstenging skal det nå rigges et tilbud, der beredskapsjordmor er i vakt. Men vi veit at i mange tilfeller vil jordmor kun klare å komme den fødende i møte, som vil si at den fødende ofte reiser store deler av strekningen alene, og risikerer å føde i ambulansen uten jordmor. Og om jordmor kommer, så er det nærmest umulig å gi tilstrekkelig fødselsomsorg når man er stroppet fast i en bil. Dette er ikke «å sikre kvaliteten».

3. Tar foretaket ansvaret for den økte medisinske risikoen som økt reisetid gir fødekvinnen og barnet? Vi vet fra fersk norsk forsking av Hilde Engjom at økt reiseavstand for fødekvinnen øker risikoen for komplikasjoner for mor og barn. Dette ble løftet fram av Bunadsgeriljaen og til slutt brukt som grunnlag av Helse Nord for å opprettholde to fødeavdelinger i ny struktur. Helgeland har allerede noen av landets lengste og kompliserte reiseveier for fødende og akutt syke, med Norges største befolkning i øysamfunn uten fastlandsforbindelse. Vi vet at trygghet under fødselen gjør at fødekvinnen tåler mer. En fødsel kan ikke kontrolleres eller planlegges, men vi kan og må beholde de andre trygge rammene som faktisk er der.

4. Er det en økonomisk vurdering som er gjort for stengingen, og hvorfor er det igjen de fødende som må utsettes for en slik innsparing? Helgelandssykehuset har det siste året brukt millioner på kommunikasjonsbyråer. Dette har dessverre ikke kommet pasientene til gode. De burde i det minste bruke dem til å gjøre en bedre jobb når de skal kommunisere ut dårlige nyheter – at fødeavdelingene skal sommerstenges for å spare penger. Helgelandssykehuset tar seg ikke råd til å gi de fødende et forsvarlig og likeverdig tilbud. Vi mener at gravide kvinner skal slippe å være den gruppen som det skal spares penger på år etter år. Dette kan ikke befolkningen akseptere. Det bør ikke styret i foretaket heller.

Kommentarer til denne saken