Gå til sidens hovedinnhold

Stenger skolefritidsordningen i Leirfjord i tre uker i juli

Det ble ikke mye debatt da kommunestyret i Leirfjord skulle vurdere åpningstidene for SFO i sommer.

Leirfjord kommune hadde åpningstidene på skolefritidsordningen som egen sak for behandling i kommunestyret. Innstillingen var å gi et tilbud der skole og SFO samlet skal gi et tilbud med inntil 45 timer per uke, fem dager i uken.

Kommunalsjef for oppvekst, Maidi Lill Larsen ga uttrykk for at det har vært vanskelig for å finne rom for at de ansatte kan samles til møter og diskusjon om videre arbeidsplaner for SFO.

– Dersom vi ikke tilføres noen ressurser så vil det være vanskelig å finne rom for dette innenfor arbeidstiden. Vi har forsøkt å løse dette ved å bruke vikarer, men det har heller ikke vist seg så enkelt.

Stenges

Innstillingen var at sskolefritidsordningen holdes stengt tre sammenhengende uker i juli, og at Leirfjord kommune årlig vurderer muligheten for stenging/samkjøring av enheter under ferieavvikling der det er lite eller ingen behov.

Årsakene til at åpningstidene for skolefritidsordningen havnet på lokalpolitikernes bord var at det ikke finnes et regelverk som regulerer åpningstiden før og etter skoletiden.

«Å ha en åpningstid som skal tilpasses ulike behov i de ulike kretsene kan bli krevende, og dessuten gi forventninger om et SFO tilbud vi ikke kan innfri. SFO / skole og barnehagene bør ha felles åpningstid, ikke minst gjelder dette oppvekstsentrene som har felles lokaler og delvis felles personale». kom det fram i saksinnstillingen.

Vedtaket

Etter en kort debatt la ordfører Ivan Haugland innstillingen på bordet, og denne ble enstemmig vedtatt. Dermed ser SFO-ordningen slik ut etter dagens kommunestyremøte:

  • Skolefritidsordningene følger skolens og barnehagens planleggingsdager.
  • Skolefritidsordningen er stengt tre sammenhengende uker i juli.
  • Leirfjord kommune vurderer årlig muligheten for stenging/samkjøring av enheter under ferieavvikling der det er lite eller ingen behov.


Vil øke SFO-prisen med 20 prosent i Leirfjord: – Ser ingen annen løsning

«Man skaper ikke bolyst, tilflytting og ny næring ved å legge ned grendene i grenda»

Foreslår å kutte julegaver og julelunsj til ansatte i Leirfjord

Reagerer på feriestengte barnehager: – Å stenge barnehagen får store følger for barna

Stenger alle barnehager fra 12. juli til 1. august: – Foreldreutvalg må få mulighet til å komme med innspill

Kommentarer til denne saken