Kommunestyret gjør vedtak om at grunnskoler og SFO i Alstahaug kommune stenges uke 51. Dette er en avkortning på to skoledager.

Stenging av skole og SFO i uke 51 er vurdert som et kontaktreduserende tiltak i en situasjon med lokalt relativt mye covid-smitte blant barn.

Elever innvilges fri, ansatte utfører arbeid utover undervisning fra hjemmekontor denne uke.

Digital skole i uke 1, 2022 for 5-10.trinn

På bakgrunn av den allerede beskrevne lokale smittesituasjonen blant barn, vedtas digital skole for 5.-10. trinn i uke 1 2022.

1.-4, trinn, samt SFO og barnehage starter opp som vanlig.

Organiserte fritidsaktiviteter må utsettes oppstart til uke 2.