Stiller spørsmål om utbygging av bredbånd i Alstahaug kommune: – Det offentlige har et ansvar

Alstahaug Arbeiderparti har sendt en interpellasjon til ordfører Peter Talseth med spørsmål om utbygging av bredbånd i Alstahaug kommune.