Spørsmålet skal hun fremføre på spørretimen førstkommende onsdag, men har levert dette inn til Stortinget.

Spørsmålet i sin helhet lyder:

Statens helsetilsyn har komme med omfattande kritikk mot leiinga i Helgelandssjukehuset. Den plutseleige stenginga av kreftkirurgien har skada HMS for medarbeidarar og leiarar, skada føretaket sitt omdømme og ført til at risikoen for skadar og dødsfall hos pasientane kan ha auka. Samtidig er helseføretaket kritisert for kjøp av tenester frå eit eksternt PR-byrå, som også hadde fått tilsendt tre hemmeleigstempla kreftrapportar med sensitiv og teiepliktig informasjon.

Kva gjer statsråden for å sikre kvalitet, ro og tillit i Helgelandssjukehuset?

Les også

Helse Nord-direktøren: Derfor er det nødvendig midlertidig å flytte tarmkreftkirurgien

Bildeserie

Slo ring om de ansatte utenfor Helgelandssykehuset i Sandnessjøen: - Frist meg ikke inn i ledelse

Les også

Til mine kollegaer. Dere har min fulle respekt og dypeste medfølelse

Les også

Manglende åpenhet og transparens i Helgelandssykehuset