Gå til sidens hovedinnhold

Stormen i vannglasset i Leirfjord - hvem er det egentlig som mener hva?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Helgelendingen)

Leirfjord SVs Sigvald Meisfjord skrev i et debattinnlegg 28.02.21 om vannavgiften i Leirfjord, og illustrerer med sitt innlegg at det hersker kaos om hva som er og ikke er, om vannavgiften. Dette mener vi bunner opp i en misforståelse som startet med APs varaordfører Sten Rino Bonsaksen sitt avisinnlegg fra 15.02, hvor han refererer til at det blir “stor økning i vannavgiften med Rødt, FRP og Senterpartiet”.

Sigvald Meisfjord har rett i at budsjett-regulativet for 2021 er satt til 3,5%. Det betyr en relativt liten total økning for abonnentene. Dette vedtaket står fast, og er da også enstemmig vedtatt av et samlet kommunestyre. Budsjettet har da heller ikke diktert noe endring i denne satsen. Ergo mener vi i Rødt at det vil være svært vanskelig for administrasjonen å legge inn en økt gebyrsats som direkte strider imot et gjeldende kommunestyrevedtak, slik Bonsaksen eksplisitt og Meisfjord implisitt hevder vil bli gjort.

Ingen uventet endring for abonnentene

Per dags dato har dette heller ikke skjedd. Vannavgiften som gikk ut til abonnentene i februar virker å være satt til 3,5%, akkurat som vedtatt i november. Ergo er fakturaen til abonnentene stikk i strid med påstandene i Bonsaksens første innlegg og som startet det hele. Samtidig har varaordføreren uttalt at gebyrene faktisk er økt. Da spør vi, hvor blir denne økningen av, og hvordan begrunner man en slik endring som direkte strider med et vedtatt gebyrregulativ? Er denne påstanden Bonsaksens parti sitt eget påfunn?

Den eneste forskjellen i vedtatt vannbudsjett for 2021, er at rådmannens budsjettforslag foreslo å sette 471. 000 kroner til vannfond, hvor det allerede står 1,5 millioner kroner. Den innsparingen ble fjernet for å ta inn kostnader til blant anna utestyrken som er direkte oppbundet til vannforsyningen. Det er nettopp dette som er definisjonen på et selvkostregnskap, alle utgifter skal inn. Det konseptet er ikke kreativ regnskapsføring, det er riktig regnskapsføring.

Bruk økonomi-samarbeidet

Den offentlige oppvasken basert på uklare og motstridende kriterier som Meisfjord nå også kaster seg på, etter et såpass spesielt budsjettår, bidrar til lite konstruktivt. Det spesielt når det virker som at det hersker svært forskjellige virkelighetsoppfatninger. Meisfjord har sin, Bonsaksen har sin, mens administrasjonen i all stillhet virker å følge vedtatte betalingssatser til punkt og prikke.

Vi ser derfor gjerne at administrasjonen inviteres til å redegjøre for hva som har skjedd i saken, i neste kommunestyre. Hvorfor er signalene fra varaordfører stikk i strid med det administrasjonen sender ut av regninger? Hvem er det egentlig som mener hva? Hvorfor kan ikke endringen ligge fast på 3,5%, og hva er eventuelt galt med en redusert fondssparing slik det er vektlagt i budsjettet?

Gitt det faktum at vi har en avtale med Alstahaug om samarbeid på økonomi, vil vi bli svært fornøyd dersom administrasjonen har en konstruktiv dialog med avdeling for økonomi i Sandnessjøen i forkant, og at de også inviteres til å delta på denne redegjørelsen. Hvis det viser seg at gebyrsatsen ikke er endret, og at redusert fondssparing for 2021 er helt greit, er hele utspillet om vannavgift som den perfekte “storm i et vannglass” å regne.

All lærdom koster

Vi i Rødt anser hele denne saken om vannavgifta som et forsøk på distraksjon fra hva som faktisk skjedde i Leirfjord i fjor. Det er kanskje ikke ønskedrømmen til Arbeiderpartiet å styre på opposisjonens budsjett, og det kunne sikkert vært annerledes. Men all den tid at Arbeiderpartiet med kommunens eneste heltidspolitiker stirret seg fullstendig sveiseblind på skolenedleggelser gjennom hele 2020, så er vi der vi er.

Kommentarer til denne saken