Stort problem observert av ansatte på Nordlandssykehuset: – Rotter skal ha falt ned fra taket