(Helgelendingen)

77 ansatte i Linea står på listen for å bli tatt ut i streik hvis ikke LO og NHO blir enige i årets tariffoppgjør. Ledelsen i Linea har brukt de siste dagene til å forberede selskapet på en eventuell streik fra søndag morgen.

Tjenestetilbudet rundt strømforsyningen vil bli påvirket for kundene på Helgeland hvis streiken blir et faktum.

– Det er viktig for oss at kundene er informert og forstår konsekvensene rundt en eventuell streik. Alt av planlagte vedlikeholdsoppdrag vil stoppe opp, og det vil også tilknytning til linjenettet vårt gjøre, sier daglig leder i Linea Steinar Benum i ei pressemelding.

Montører i streik

I tillegg vil vi ikke kunne å stille med Leder for Sikkerhet ved arbeid nær våre installasjoner, noe som vil få konsekvenser for framdrift i anleggsprosjekter i forsyningsområdet til Linea.

– Den største konsekvensen for våre kunder vil være feilsituasjoner i strømnettet. Med mindre det er fare for liv og helse eller fare for skader med betydelige materielle verdier vil Linea i utgangspunktet ikke kunne utføre feilretting av slike feil da alle våre montører er tatt ut i streik, forklarer Benum.

Alle slike feilsituasjoner må Linea ta gjennom en dispensasjonsprosess hos NHO og LO for å få dispensasjon fra streiken til å gjennomføre feilretting. Eventuelle berørte kunder vil få god informasjon på strømbruddskartet på Linea sine internettsider. Det vil også bli sendt ut ekstra SMS meldinger der Linea ikke får starte feilrettingen.

Håper partene blir enige

I tillegg til å informere kundene om konsekvensene ved en eventuell streik, så er det også viktig å ha god samhandling med kommunene på Helgeland. Dette gjelder spesielt rundt liv og helse til innbyggerne ved eventuelle strømbrudd. Nettselskap som Linea sitter ikke med informasjon om den helsemessige tilstanden til kundene og derfor trenges det god dialog og samarbeid med kommunene ved strømbrudd.

– Vi vet at mange nå sitter med hjemmekontor og hele samfunnet har vært gjennom over et år med en utfordrende koronasituasjon. Vi håper derfor at partene blir enige om tariffoppgjøret slik at både vi og våre kunder slipper ekstra utfordringer rundt den viktige strømforsyningen i en allerede vanskelig tid, avslutter Steinar Benum.