(Helgelendingen)

352 ansatte i Felleskjøpet Agri går ut i streik fra arbeidstidens begynnelse 17. september. På Helgeland tas ansatte i Sandnessjøen og i Brønnøysund ut i streik.

Streiken er et resultatet av at partene i arbeidsgiverforeningen Spekter og arbeidstakerorganisasjonen Negotia ikke kom til enighet hos Riksmekleren, heter det i en pressemelding fra Negotia.

Felleskjøpet Agri har valgt å melde overgang fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO. Negotias medlemmer i Felleskjøpet Agri vil med dette bli omfattet av en annen tariffavtale.

– På bakgrunn av dette har Negotia fremmet krav om å sikre medlemmene rettigheter som i dag er regulert i Spekter-avtalen. Dette gjelder blant annet full lønn under sykdom og svangerskapspermisjon/fødsel, gruppelivsforsikring, tillegg for sen arbeidstid og helligdagstillegg, opplyser Negotia-rådgiver Anne-Lene Gabrielsen.

Hun understreker at kravene som er stilt ikke vil koste arbeidsgiveren en eneste krone mer. Kravet handler om at medlemmene skal beholde de rettighetene de har.

– Da arbeidsgiveren under meklingen ikke ville imøtekomme vårt krav om en videreføring av vilkår vi allerede har, ser vi oss nødt til å fortsette kampen ved å gå til streik, sier Gard Henriksen, hovedtillitsvalgt for Negotia-medlemmene i Felleskjøpet Agri.

Negotias medlemmer i Felleskjøpet Agri er lokalisert over hele landet, og 352 medlemmer går fra i dag ut i streik.