Gå til sidens hovedinnhold

Strømprisene sikrer Helgeland Kraft nesten dobbelt så høyt resultat som i fjor

(Helgelendingen)

Helgeland Kraft leverer et styrket resultat for tredje kvartal 2021 sammenlignet med fjoråret takket være høyere kraftpriser og stabil drift. Det fremgår av en pressemelding fra selskapet.

Ved utgangen av 3. kvartal ble konsernets driftsresultat 246 millioner kroner og resultat etter skatt beregnet til 151 millioner kroner. Tilsvarende tall for fjoråret viser henholdsvis 139 og 84 millioner kroner.

- Vannkraftvirksomheten har jobbet godt over tid med effektivisering og forbedring. Dette gir god kostnadskontroll, noe som sammen med økte kraftpriser gir et positivt bidrag til det styrkede resultatet. Dette til tross for at produsert volum er lavere enn budsjettert. Virksomheten har høy aktivitet med særlig innsats innen digitalisering og kontinuerlig forbedring. I tillegg jobbes det aktivt med oppgradering og fornying av eksisterende vannkraftverk, samt med nye prosjekter innen for eksempel infrastruktur for elbillading, skriver selskapet i pressemeldingen.

Kraftprisutviklingen vil fortsatt påvirkes av været, men inntektene fra vannkraftproduksjon forventes å holde seg over nivået for 2020 også ut 2021.

- Med dagens bilde forventer vi en bedring av årsresultatet i 2021 sammenlignet med det vi endte med i fjor, sier Mikalsen. konsernsjef Eivind Mikaelsen i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken