(Helgelendingen)

Til Helse Nord v/ Cecilie Daae.

Det er med stor bekymring jeg leser om det store underskuddet i økonomien i Helse Nord. Og som setter hele prosessen i et nytt Helgelandssykehus i vent. På bakgrunn av dette, og som pasient og innbygger i Vefsn så støtter jeg fullt ut styremedlemmene Svenn Are Jenssen og nestleder Inger Lise Strøm i forslaget om stans i gjennomføringen av prosessen med et nytt helgelandssykehus.

Jeg føler at hele prosjektet med et nytt sykehus på Helgeland er blitt så uoversiktlig og diffust og med mangel på god konsekvensanalyse. Gjør at det er uansvarlig av Helse Nord å gå videre med å gjennomføre prosjektet.

Når jeg peker på dette med konsekvensanalyse så henger det sammen med at Helgelands nest største kommune Vefsn, og sammen med Grane og Hattfjelldal, med til sammen med 16-17 tusen innbyggere helt er blitt skjøvet ut på sidelinja. Og overhodet ikke blir hørt.

På grunn av stridighetene mellom Rana og Alstahaug, så står hele avgjørelsen om to sykehus på Helgeland, fullstendig på grunn.

Denne situasjonen går nå utover oss som pasienter. Uvissheten om hva som skjer med sykehusene på Helgeland gjør også noe med motivasjonen til legene. Mange av legene, som liker seg her i Helgeland, vurderer om de orker å bo her lengre. Og jeg kan tenke meg at det blir vanskelig å få nye leger til å søke seg til våre sykehus.

Jeg henstiller til Helse Nord å gjøre som Svenn Are Jenssen og Inger Lise Strøm forslår.

Stans prosjektet med nytt Helgelandssykehus.

På grunn av denne uoversiktligheten og mangel på konsekvensanalyse. Så må vi få beholde våre tre sykehus