Sty­rer fa­mi­lie­be­drif­ten inn i en ny tids­al­der

Om­trent sam­ti­dig som hun ble født, ble den før­s­te opp­dretts­lak­sen satt ut i Nord-Norge av pap­pa Stei­nar. I dag sty­rer Aino Ola­is­en fami­lie­im­pe­ri­et Nova Sea, verdt fle­re mil­li­ar­der kro­ner.