Styreleder måtte redegjøre for svarbrev han skrev til Vefsn-ordføreren: – Jeg ser at det kunne vært mer presist

Brevutvekslingen mellom Berit Hundåla og Arne Benjaminsen ble gjenstand for debatt i styremøtet onsdag.