Gå til sidens hovedinnhold

Styret i Helse Nord tar innover seg innspill som kommer, ny informasjon og ikke minst hensynet til hele prosessen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Helgelendingen)

Nye runder om sykehustomt

Styret i Helse Nord ber styret i Helgelandssykehuset vurdere å utrede en tredje tomt som skal inkludere omegnsbegrepet for lokalisering av et nytt hovedsykehus på Helgeland. Vedtaket var nok det lengste styret i Helse Nord kunne komme uten helt å overstyre styret i Helgelandssykehuset.

Vedtaket om å ta med utredning av ei tredje tomt i Sandenssjøen eller omegn ble fattet med knappest mulig flertall. Styreleder Renate Larsen måtte bruke sin dobbeltstemme for å sikre vedtakets ordlyd.

Det må kunne sies å være noe spesielt at det var ansatterepresentantene i styret som argumenterte sterkest mot at omegnsbegrepet bør tas med videre inn i konseptfasen og utredes på lik linje med Rishatten og ei modernisering av det eksisterende sykehuset i Sandnessjøen. Ikke minst på bakgrunn av de reaksjonene som er kommet fra ansatte både på sykehuset i Mosjøen og i Sandnessjøen om at Tovåsen er det beste tomtealternativet. Det gjør det særdeles krevende å skjønne ansatterepresentant Sissel Alterskjærs ønske om å fjerne omegnsbegrepet fra styrevedtaket i Helse Nord. Vi spør oss hvordan ansatte kan være bekvemme med en tillitsvalg som argumenterer mot deres eget ønske?

Derimot er det lett å skjønne argumentasjonen til flertallet i styret som ber styret i Helgelandssykehuset om å vurdere å utrede ei tredje tomt som inkluderer omegnsbegrepet. Slik vedtaket kan tolkes er dette en marsjordre til styret i Helgelandssykehuset om å ta med Tovåsen på en fullverdig måte i den videre utredningen av ny tomt for framtidas store sykehus på Helgeland.

Styremedlem Inger Lise Strøm argumenterte godt for omegnsbegrepet når hun presiserte overfor styret at dette dreier seg om innspill og ny informasjon som er kommet den senere tiden og som dreier seg om samfunnsutviklinga i regionen. I tillegg la hun vekt på kriteriesetting, pendleravstand og arbeidsmarkedsregionen. Hun fikk støtte fra styremedlem Svenn Are Jenssen som vektla viktigheten av å skape rom og legitimitet for hele prosessen. Det er på alle måter ei klok tilnærming og som viser at styret i Helse Nord faktisk tar innover seg både innspill som kommer, ny informasjon og ikke minst hensynet til hele prosessen. Skulle man allerede nå satt et definitivt punktum for Tovåsen, frykter vi for at hele prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland ville havarert.

Nå gjenstår det å se hvordan styret i Helgelandssykehuset håndterer vedtaket i styret i Helse Nord. Vi håper det beste men frykter det verste. Bakgrunnen for det er den behandlinga denne saken har fått der tidligere. I den sammenheng minner vi om at å rette opp en feil ved å begå en ny sjelden er en god strategi, og i alle fall ikke når det gjelder lokalisering av framtidas store sykehus på Helgeland.