Nordland har i mange år hatt stor fraflytting. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at at nesten samtlige kommuner mister innbyggere, og denne endringa skjer iløpet av kort tid. Folk flytter fra Nordland i større målestokk enn på 20 år. Men det er ikke en naturlov at det skal være sånn. For å motvirke fraflytting og sentralisering må vi sørge for at vi har gode tjenester og utdanningstilbud der folk bor. Vi må investere i skole og vi må lykkes med å få familier til å bosette seg i fylket vårt.

De videregående skolene har en viktig rolle og betydning som kompetansesenter for lokalsamfunnene. Signalet fra næringslivet og fra skolene er at det er behov for å opprettholde det vi har, og næringslivet garanterer for læreplasser. Tilstandsrapporten viser at det i snitt er 87 prosent som fullførte i fjor. Vi har nesten helt fulle klasser, og utdanningsforbundet påpeker at vi ikke har mer ledig kapasitet enn det som er nødvendig for å kunne ha en viss fleksibilitet.

For at nordlandsungdommen skal lykkes i å komme seg gjennom videregående opplæring, og for at vi skal kunne rekruttere nok fagarbeidere er vi nødt til å sikre at vi har et bredest mulig tilbud på flest mulig skoler. Ungdommene må tilgang på motiverende skoleløp ved sin nærmeste skole. Det er viktig at hver skole har tilbud som kan appellere til begge kjønn, slik at elevene har reelle valgmuligheter i nærhet av sitt hjemsted. Det er avgjørende for å hindre utenforskap og sikre næringslivet kompetansen det er behov for

Fylkesrådet i Nordland sin politikk har dessverre vært å demontere de videregående linjene i fylket. I fireårig tilbudsstruktur for videregående opplæring i Nordland i perioden 2021-2024 foreslår fylkesrådet blant annet følgende for skoleåret 2021-2022:

- Brønnøysund videregående skole: Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk legges ned.

- Polarsirkelen vgs: Vg1 medier og kommunikasjon, Vg2 og Vg3 medier og kommunikasjon og Vg2 matfag legges ned.

- Meløy vgs: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse og Vg4 fag for studiekompetanse legges ned.

- Bodin vgs: Vg2 interiør og utstillingsdesign legges ned, med påfølgende nedlegging av Vg3 interiør 2022–2023.

- Bodø vgs: Vg2 transport og logistikk legges ned.

- Fauske vgs: IKT servicefag legges ned.

- Sortland vgs. og Narvik vgs: Vg2 IKT-servicefag legges ned.

Dette kommer på toppen av de mange kuttene som allerede er gjennomført i tidligere år. Vi spør oss om ikke fylkesrådet ser at svekkelsen av det offentlige skoletilbudet er med på å legge til rette for privatisering av de videregående skolene?

I Helgelandsregionen står varehandel, overnatting, servering, reiselivs- og opplevelsesnæringer for mer enn 20 % av samlet sysselsetting. Det er et stort behov for mer fagutdanning i disse bransjene og næringene, noe også læreplassgarantier og samarbeidsavtaler dokumenterer. Etterspørselen etter lærlinger er større enn tilgangen.

Rødt vil styrke fylkets videregående opplæring. Vi vil derfor blant annet foreslå følgende i fylkestingets desembermøte:

- Det startes opp et regionalt tilbud innen «Salg, service og reiseliv» ved Sandnessjøen Vgs. fra høsten 2021.

- På Brønnøysund videregående skole opprettholdes Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk, og utdanningsløp innen Restaurant- og matfag re-etableres fra 2021.

- De øvrige utdanningstilbudene opprettholdes

Geir Jørgensen, Synne Bjørbæk og Per-Gunnar Skotåm

Rødts fylkestingsgruppe