Boreal og Nordland fylkeskommune styrker kapasiteten og setter inn MF Sigrid på sambandet Tjøtta-Forvik i sommer. Direkteferja tar 50 personbiler og kan føre farlig gods. Dette skjer i perioden 14. juni til 15. august. MF Tjøtta og MF Vannes trafikkerer som normalt, og sommerruta på disse ferjene er fra 6. juni til 28. august.