Gå til sidens hovedinnhold

Svakere for Helgeland Kraft

Helgeland Krafts virksomhetsområder fikk alle en liten knekk første kvartal i år sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

(Helgelendingen)

Resultatet fra basisdriften ble 68 millioner kroner, en nedgang på 14 millioner kroner sammenliknet med 1. kvartal i fjor. Et styrket resultat fra finansposter bidro imidlertid til et resultat etter skatt på 44 millioner kroner i 1. kvartal som er marginalt bedre enn samme periode i fjor, heter det i en pressemelding fra konsernet.

Kraftig oppsving

For vannkraftvirksomheten betegnes det som gledelig at HK har fått et kraftig oppsving i kraftprisene, og driftsresultatet i 1. kvartal er i tråd med vår forventning. «Det er høy aktivitet knyttet til flere nye prosjekter, herunder rehabilitering av vårt 60 år gamle kraftverk i Grytåga i Vefsn kommune. Prosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av 2023, og skal blant annet bidra til bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet, og sikre verdiskaping i lang tid framover», heter det i meldinga som ble sendt ut torsdag.

Grønt skifte

HK skriver videre at driften i nettvirksomhet Linea har vært preget av en del uvær som har ført til strømbrudd, men avbruddskostnadene ble likevel noe lavere enn i 1. kvartal i fjor. Driftsresultatet ble noe svakere enn i samme periode i fjor, men resultatet er likevel i tråd med det vi har forventet. I Linea er det også stor aktivitet. Det arbeides godt med kontinuerlig forbedring av hele virksomheten, i tillegg til deltakelse i flere eksterne prosjekter i tilknytning til det grønne skiftet og bedre utnyttelse av kraftoverskuddet i vår region.

Taktskifte 2025

– Det er gledelig å se at det arbeides så godt i hele konsernet, både med løpende drift, og med kontinuerlig forbedring og utvikling. Realisering av strategien «Taktskifte 2025» står sentralt framover, og ulike aktiviteter som skal bidra til å realisere ønskede mål er kommet godt i gang.

Summen av de endringer vi gjennomfører skal hjelpe oss til å finne gode løsninger som kan bidra til å styrke framtidig konkurransekraft og verdiskaping. Ved hjelp av gode bidrag fra alle våre dyktige medarbeidere har vi stor tro på at vi vil lykkes, sier Eivind Mikalsen i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken