(Helgelendingen)

Etter å ha lest Leirfjord Rødt sitt innlegg i Helgelendingen 29. august kan det være betimelig å spørre hvem som har hvisket hva og i hvem sitt øre?

Som barn lærte jeg av mine foreldre at det er viktig å forholde seg til sannheten og ikke forlede noen med usannheter. Hadde Rødt sine representanter kontaktet kommunens kommunalsjef oppvekst ville de fått korrekte opplysninger, men det er vel kanskje litt for mye å forlange.

Noen fakta angående skolene i Leirfjord
Planlagte utvidelse av Leirfjord barne- og ungdomsskole er tilpasset det elevtallet vi i dag har og frem til 2040. Det vil si at alle klasserom blir fullt utnyttet, og det er avsatt plass til elever med spesielle behov. I tillegg vil skolen bli godt tilpasset elever med bevegelseshemning. Planlagt utvidelse ivaretar også våre ansatte på en god måte og innenfor de normer som er satt.
Mener Leirfjord Rødt at vi skal skole i brakkerigg frem til 2040 og i tillegg pålegge elever med spesielle behov og ansatte den store ekstrabelastningen dette vil innebære?

Hvilken statistikk har Leirfjord Rødt brukt når de påstår at vi får en bølgedal om 5-8 år?

I min første periode som ordfører kostet vi store summer på oppgradering av denne skolen med nytt ventilasjonsanlegg, toalett og bad fasiliteter samt mange andre vedlikeholdstiltak. I denne perioden er det laget nytt stellerom, kjøpt inn nytt inventar og utstyr, opprustet barnehagen innvendig samt tilrettelagt og åpnet SFO. Ute har vi rustet opp parkeringsplassen for flere hundre tusen, og i lag med grenda har vi fått etablert ball binge og lekeanlegg (en stor takk til grenda).

Også her ble det i min første periode som ordfører investert store summer i oppgradering. Nytt inngangsparti, nye skillevegger og kjøkkenfasiliteter osv. I denne perioden er det også gjort store utbedringer ved å totalrenovere barnehagen innvendig. Oppgradert og skiftet inventar og utstyr. Uteområdet er 100 % oppgradert med nytt gjerde og lekeapparater etc. I løpet av den siste måneden har vi kjøpt et større areal ved skolen som vi har leid frem til dags dato.

På begge disse oppvekstsentrene har vi godt kvalifisert personell som gjør en utmerket jobb for våre barn. Administrasjonen i kommunen og ansatte ved skolene har jobbet systematisk og lagt ned mye arbeid slik at begge enhetene i dag er godkjent som helsefremmende skole og barnehage, etter forskrift for miljørettet helsevern.

Når Leirfjord Rødt påstår at det ikke er utført vedlikehold på disse skolene i denne perioden hvor Leirfjord arbeiderparti og Fremskrittspartiet har styrt og i tillegg påstår at dette er en stille strategi for å legge ned oppvekstsentrene, vil jeg påstå at Leirfjord Rødt farer med usannheter.
Leirfjord Rødt sine smarte løsninger som pålegger barn med spesielle behov, bevegelseshemmede og ansatte en stor belastning i flere tiår fremover kan umulig være fremtidsrettet.

For dagens posisjon har det vært en klar målsetting å vedlikeholde det vi har og utvikle oss til å møte fremtiden innafor de rammer vi har. Dette gjelder alle sektorer i kommunen.
Håper alle som går til stemmeurnene har en klar forventning til at fremtidens kommunestyrerepresentanter (kommunens øverste organ) og ved behov innhenter informasjon hos administrasjonen og forholder seg til sannheter.
Godt valg.

Ivan Haugland
Ordfører og ordførerkandidat
Leirfjord Arbeiderparti