NRK skriver at legen kom til Norge tidlig denne uka og var på jobb ved medisinsk avdeling på Nordfjord sykehus i Nordfjordeid tirsdag og onsdag. Torsdag fikk legen milde symptomer, og fredag kom prøvesvaret som viste at legen har viruset.

Legen skulle egentlig ha vært i ti dagers karantene fordi vedkommende kom fra Sverige. Helse Førde ga imidlertid legen fritak fra karanteneplikten.

– Vi har anledning til å gi fritak fra karanteneplikten når vedkommende oppfyller en rekke kriterier, blant annet å være helt symptomfri og at vedkommende ikke har vært i kontakt med noen andre som er smittet, sier direktør Trine Hunskår Vingsnes ved medisinsk klinikk.

Er satt i hjemmeisolasjon

Vingsnes legger til at situasjonen er beklagelig, men at de er avhengige av å bruke vikarer, spesielt om sommeren.

I en pressemelding skriver Helse Førde at legen nå er satt i hjemmeisolasjon, og arbeidet med smittesporing og vernetiltak er i gang.

– Vi satte i verk tiltak etter planene Helse Førde har for håndtering av koronasmitte, og vi er i ferd med å få god oversikt over kontaktflaten til den smittede, sier Vingsnes i pressemeldingen.

Helse Førde opplyser at pasienter og ansatte ved sykehuset som har hatt kontakt med den smittede legen, blir kontaktet av sykehuset.

Pasienter som må legges inn, blir sendt til Førde sentralsykehus fram til situasjonen på Nordfjord sykehus er avklart.