Sykedøgn hos Helgelandssykehuset. En kommune har brukt 3,1 millioner, mens en annen har brukt 9.770 kroner

Antall liggedøgn for pasienter i Helgelandssykehuset gir store variasjoner hos syv av kommunene på Helgeland. Best ut for 2018–2019 og 2020 kommer Herøy kommune. Versting i klassen er Alstahaug kommune.